Free cookie consent management tool by TermsFeed

Avis Legal

I. INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb el deure d’informació previst per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), d’11 de juliol, a continuació es facilita la informació general que apareix en aquest lloc web. :

La propietat d’aquest lloc web, catherinefavret.com, (d’ara endavant, Lloc web) és propietat de:

Representant: Catherine Favret

Adreça: C/ Antoni Catala

Telèfon: 666 056 311

II. TERMES DEL SERVEI

Assumpte de les condicions: La Web

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, les Condicions) tenen com a finalitat regular l’accés i l’ús del Lloc Web. Als efectes d’aquestes Condicions, s’entendrà pel Lloc Web: l’aspecte extern de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots els serveis o recursos en línia que ofereix als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Catherine Favret es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc així com els Continguts i Serveis que hi poguessin integrar. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Catherine Favret podrà interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements integrats al Lloc o l’accés als mateixos.

Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc confereixen la condició d’Usuari, per tant accepta, des de l’inici de la seva navegació pel Lloc, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent obligació. disposicions legals. normativa segons els casos. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari que les llegeixi cada vegada que visiti el Lloc.

El lloc web de Catherine Favret ofereix una gran varietat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la responsabilitat del correcte ús del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Catherine Favret sense que sigui contrari al que estableixen aquestes Condicions, la Llei, la bona moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera pugui suposar una vulneració dels drets de tercers. parts o el funcionament del propi lloc web.

La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’Usuari en els formularis emesos per Catherine Favret per accedir a determinats Continguts o Serveis que ofereix el Lloc Web. En tot cas, l’Usuari informarà immediatament a Catherine Favret de qualsevol fet que permeti un ús inadequat de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, robatori, pèrdua o accés no autoritzat a identificadors i/o paraules clau, amb la finalitat de procedir a la seva cancel·lació immediata.

El simple accés a aquest Lloc no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Catherine Favret i l’Usuari.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIA I RESPONSABILITAT

Catherine Favret no garanteix la continuïtat, disponibilitat o utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Catherine Favret farà tots els esforços per garantir el bon funcionament del lloc web, però no es fa responsable ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o lliure d’errors.

Tampoc es responsabilitza ni garanteix que els continguts o programari als quals s’accedeix a través d’aquest lloc web estiguin exempts d’errors o causen danys al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas Catherine Favret serà responsable de les pèrdues, danys o pèrdues de qualsevol naturalesa derivades de l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, inclosos, entre d’altres, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Catherine Favret tampoc es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es responsabilitza de cap manera de les caigudes, interrupcions, mancances o defectes de les telecomunicacions que es puguin produir.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Catherine Favret no ofereix ni comercialitza, per si mateixa o a través de tercers, els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

L’Usuari o un tercer que creï un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre lloc web diferent al Lloc de Catherine Favret ha de saber que:

La reproducció, total o parcial, de qualsevol dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web no està autoritzada sense l’autorització expressa de Catherine Favret.

No s’autoritza cap declaració falsa, inexacte o incorrecta sobre el lloc web de Catherine Favret, ni el seu contingut i/o serveis.

A excepció de l’enllaç d’hipertext, el lloc web en el qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat que ho autoritzi expressament Catherine Favret.

L’establiment de l’enllaç d’hipertext no implicarà l’existència de relacions entre Catherine Favret i el titular del lloc web des de la qual es crea, ni el coneixement i acceptació per part de Catherine Favret dels continguts, serveis i/o activitats que s’ofereixen en aquest lloc web, i viceversa. .

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Catherine Favret, sola o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements que hi conté (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, sons, àudio, vídeo, programari o textos, etc.). marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Es tracta, doncs, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, a les quals serà d’aplicació la normativa espanyola i comunitària en aquesta matèria, així com els tractats internacionals en la matèria i signats per Espanya.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de tot o part del contingut d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de Catherine Favret.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Catherine Favret. Podeu visualitzar els elements del lloc web o imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament per al vostre ús personal. No obstant això, l’Usuari no pot suprimir, modificar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al Lloc.

En el cas que l’Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc constitueix una vulneració dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Catherine Favret a través de les dades de contacte que apareixen a l’apartat INFORMACIÓ GENERAL d’aquests Avisos. Condicions Generals. útil.

VI. ACCIONS JUDICIALS, LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Catherine Favret es reserva el dret d’emprendre les accions civils o penals que consideri necessàries per un mal ús del Lloc i dels Continguts, o per l’incompliment d’aquestes Condicions.

La relació entre l’Usuari i Catherine Favret es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia sobre la interpretació i/o aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-los als jutges i tribunals corresponents d’acord amb la llei.